حکم ۷۴۰ میلیون دلاری دادگاه آمریکایی بابت نقض اسرار تجاری

شرکت آمروک «Amrock»، به دلیل نقض اسرار تجاری، محکوم به پرداخت مبلغی بالغ بر ۷۴۰ میلیون دلار، به شرکت هاوس کاناری «House Canary» شد. این حکم که در دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است، صنعت مسکن و ساختمان آمریکا را به لرزه درآورد. گفتنی است، در ماه مارس سال جاری میلادی، دادگاه منطقه‌ای تگزاس، با گناهکار دانستن آمروک، این شرکت را به پرداخت مبلغ ۷۰۶.۲ میلیون دلار محکوم نمود که پس از درخواست تجدیدنظر این شرکت، رأی دادگاه جدید نیز علیه آن صادر شد.

ادامه خواندن “حکم ۷۴۰ میلیون دلاری دادگاه آمریکایی بابت نقض اسرار تجاری”

4 عامل که آینده زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد

گارتنر پیش بینی می کند که ما به سمت تحول حرکت می کنیم که در آن چهار عامل ذیل همگرا می شوند. رهبران زنجیره تامین باید آگاه باشند و اقدامات لازم را برای سرمایه گذاری در فرصت هایی که پیش رو دارند، انجام دهند.

فاکتور شماره 1: عرضه نیروی کار کاهش می یابد

عرضه نیروی کار در جهان در سال 2012 هنگامی که میزان رشد جمعیت غیر کارآمدی بیشتر از جمعیت کارآمد بود، نقطه انفصال در سال 2012 قرار گرفت. این روند ادامه خواهد یافت و تأثیر عمده ای در برنامه ریزی استعدادهای زنجیره تامین خواهد داشت. برنامه هایی برای جذب و تساوی استعدادها ضروری است.

ادامه خواندن “4 عامل که آینده زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد”